Tuesday, December 11, 2012

เพียงเส้นบาง ๆ ระหว่างนรกและสวรรค์ ในกราฟหุ้น Facebook

     แทบจะทันทีหลังจากที่ทะลุออกจากแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ ราคาหุ้น Facebook ก็เจอเข้ากับแนวต้านที่ระดับ $28 ซึ่งเคยเป็นแนวรับที่ล้มเหลวเอาไม่อยู่มาก่อนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2012 ที่ผ่านมา การเอาไม่อยู่ในครั้งนั้นแสดงอาการ "หนีตาย" ของนักลงทุนด้วยการกระโดดลงเหวเป็นช่องแก็ปสูงเกือบ $3 ผมวาดแนวรับที่เคยล้มเหลวดังกล่าวเป็นเส้นแนวนอนสีชมพูบาง ๆ จากภาพข้างล่างจะเห็นได้ว่าในระยะสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาหุ้น FB ได้แต่ออกข้าง ไม่เคยปิดเหนือเส้นบาง ๆ เส้นนี้ได้เลย เมื่อใดที่สามารถปิดเหนือ $28 ได้ก็เป็นอันว่าได้หนีพ้นจากหุบเหวแห่งความมืดมิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ผมจึงตั้งชื่อโพสต์นี้ว่า "เพียงเส้นบาง ๆ ระหว่างนรกและสวรรค์" เป็นเส้นบาง ๆ ที่เราจะฝ่าข้ามไปในไม่กี่วันนี้ครับ


Short URL = http://goo.gl/rGBSw

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"