Thursday, December 6, 2012

ติดตามเงินลงทุนต่างชาติ วันที่ 6 ธ.ค. 2012

     วันนี้ดัชนี SET ตามเส้นกราฟสีแดงทำนิวไฮโดยไถลไปตามเส้นกึ่งกลางช่องแนวโน้มขาขึ้นสีแดงดังภาพข้างล่าง จะเห็นได้ว่า ครึ่งบนของช่องแนวโน้มยังโล่งไปอีกจนเกือบจะถึงระดับ 1400 จุด หากดัชนีมีการเคลื่อนไหวไปตามแนวเส้นกึ่งกลางช่องแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อย ๆ แนวต้านที่เส้นขอบบนก็จะยืดสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ต้องติดตามต่อไปครับ เมื่อดูกราฟเส้นสีน้ำเงินหรือปริมาณเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ จะเห็นว่า เส้นกราฟฟื้นตัวขึ้นจากเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มขาลงอย่างแข็งแกร่ง ขณะนี้ได้ขึ้นมาจนเกือบจะชนขอบด้านบนของช่องแนวโน้มขาลง บริเวณจุดกลมเขียว เต็มทีแล้ว หากผ่านจุดกลมเขียวไปได้ ก็ยืนยันว่า ต่างชาติกลับมาแล้ว และน่าจะเริ่มเข้าอย่างจริงจังจากจุดนั้นเป็นต้นไป ส่วนเราก็ต้องขยับขยายไปดูภาพ zoom out กว่าที่เป็นอยู่ครับ


Short URL = http://goo.gl/nSMdx==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"