Wednesday, December 19, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติวันที่ 19 ธันวาคม 2012

     หลังตลาดปิด ผมบันทึกระดับดัชนี SET และปริมาณซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ จากนั้นวาดเป็นกราฟออกมาด้วยมุมมองที่พอเหมาะดังภาพข้างล่าง กราฟเส้นสีแดงของดัชนี SET กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปทดสอบขอบบนของช่องแนวโน้มสีแดง ส่วนกราฟเส้นสีน้ำเงินเป็นปริมาณเงินลงทุนสะสมของนักลงทุนต่างชาติในหุ้นไทย ขณะนี้ได้ผ่านขึ้นไปอยู่เหนือเส้นแนวต้านสีชมพูเส้นสั้นชัดเจนมากขึ้นอีก  ด่านต่อไปคือเส้นสีชมพูเส้นยาว ครับShort URL = http://bit.ly/WonPyp


==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"