Thursday, December 20, 2012

มุมมองกราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ของ SET ในห้าปีที่ผ่านมา


     ผมได้โพสต์ภาพของดัชนี SET ไว้ใน [ มุมมองของกราฟรายวัน ระยะเวลา 2 ปี ] เนื่องจากดัชนี SET กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ระดับ 1400 จุด ซึ่งผมถือคติว่า เมื่อเริ่มลังเลในทิศทางของตลาดให้ลองดูภาพที่กว้างขึ้น ในมุมมองดังกล่าว ดูเหมือนจะยังเหลือที่ให้ดัชนีขึ้นไปได้อีกพอสมควร คราวนี้ผมลองดูภาพที่กว้างขึ้นอีกในระยะ 5 ปี ผ่านกราฟรายสัปดาห์ โดยวาดช่องแนวโน้มขาขึ้นด้วยเส้นตรงสีน้ำเงิน 3 เส้น ลักษณะการเคลื่อนไหวของดัชนีทำให้ได้ช่องแนวโน้มใหญ่ที่แบ่งย่อยได้เป็นช่องแนวโน้มย่อยซึ่งมีความกว้างเท่ากันดังรูปข้างล่าง ขอบเขตของช่องแนวโน้มใหญ่ด้านล่างกำหนดโดยจุดต่ำสุดเมื่อปลายปี 2009 และจุดสูงสุดเมื่อปลายปี 2010 ตามช่องแนวโน้มนี้จะเห็นว่า หลังนำท่วมใหญ่ปลายปี 2011 ดัชนีวิ่งจากเส้นขอบล่างของช่องแนวโน้มใหญ่ ขึ้นไปอยู่ในช่องแนวโน้มย่อยครึ่งบน และอยู่ในช่องย่อยนี้มาตลอดปี 2012 และขณะนี้กำลังจะขึ้นไปชนขอบบนของช่องแนวโน้มใหญ่ที่เหนือ 1400 จุดเพียงเล็กน้อย หากดัชนีสามารถทะลุออกจากเส้นขอบบนของช่องแนวโน้มใหญ่ในภาพนี้ขึ้นไปได้ จะเป็นการสร้างช่องแนวโน้มระยะยาวใหม่ที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนที่ใหญ่มากและต้องอาศัยแรงหนุนจากทุนต่างชาติอย่างมหาศาล จะสังเกตได้ว่า ช่องแนวโน้มใหญ่สีเขียวใน [ มุมมองของกราฟรายวัน ระยะเวลา 2 ปี ] ของโพสต์ที่แล้ว เป็นเพียงช่องแนวโน้มขนาดจิ๋วในภาพนี้ การทะลุขึ้นไปอยู่ในช่องแนวโน้มเขียวครึ่งบน หรือแม้แต่การไถลไปตามเส้นกึ่งกลางของช่องแนวโน้มใหญ่สีเขียว ก็คือการทะลุออกจากช่องแนวโน้มใหญ่สีน้ำเงินนั่นเอง ซึ่งดูจากภาพนี้แล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นง่าย ๆ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากเราลงทุนโดยเดินตาม [ แผนปกป้องมูลค่าพอร์ตภาคปฏิบัติ ] อย่างเคร่งครัด พอร์ตของเราจะอยู่รอดปลอดภัยและมีโอกาสเติบโตได้ต่อไปหากว่าตลาดจำเป็นต้องปรับตัวลงหนัก ๆ เพราะผ่านเส้นสีน้ำเงินเส้นบนสุดในภาพนี้ขึ้นไปไม่ได้ครับShort URL = http://bit.ly/REgVaB


==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"