Friday, December 14, 2012

ติดตามเงินลงทุนของต่างชาติวันที่ 13 ธันวาคม 2012

     เมื่อวาน (12/12/2012) ต่างชาติเอาฤกษ์เอาชัยซื้อหุ้นไทยเข้าพอร์ตไปสุทธิ 4 พันกว่าล้านบาท กราฟปริมาณเงินลงทุนสะสมในหุ้นไทยหลุดจากแนวโน้มขาลงระยะสั้นออกมาได้เล็กน้อย ทำให้กราฟดัชนี SET และเงินลงทุนสะสมของต่างชาติเริ่มไม่ชัดเสียแล้ว วันนี้ต่างชาติยังซื้อต่อเกือบ 1 พันล้านบาท ผมเลยลอง zoom out มุมมองของกราฟออกมาอีกหน่อยเพื่อให้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้น ได้ผลออกมาดังภาพข้างล่าง ดูภาพแล้วพบว่าเราจะมั่นใจมาก ๆ ว่าต่างชาติจะเข้าลงทุนในหุ้นไทยค่อนข้างยาวถ้ากราฟเส้นสีน้ำเงินสามารถทะลุผ่านเส้นแนวต้านระยะยาวสีชมพูที่อยู่ห่างไปไม่มากขึ้นไปได้ ส่วนระดับดัชนี SET นั้น ได้ช่องแนวโน้มขาขึ้นออกมาเป็นเส้นประแดง มองในภาพจะเห็นว่า แนวต้านใหญ่อยู่ห่างขึ้นไปด้านบนไม่มากนัก แถว ๆ สูงกว่า 1400 จุดเล็กน้อย หากดัชนีจะปรับขึ้นไปอยู่มากกว่านั้นตามที่มีการเริ่มปรับเป้าหมายปีหน้าออกมากันบ้างแล้วก็แปลว่าดัชนีต้องทะลุขึ้นไปอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้นใหม่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกขั้น หากผ่านเข้าช่องสูงขึ้นไม่ไหวก็ต้องเด้งไปมาในช่องปัจจุบันไปก่อนครับ Short URL = http://goo.gl/TNpSe

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"