Tuesday, August 7, 2012

รู้จักมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ

     ในข่าวสารการลงทุนเพื่อนนักลงทุนอาจจะพบกับภาษาทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้าใจยาก โดยเฉพาะในบรรยากาศที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนออกจากความถดถอยผ่านวิธีการต่าง ๆ ผมได้ยินได้ฟังสาระความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอทำให้มีความเข้าใจภาษายาก ๆ เหล่านี้มากขึ้นตามลำดับ ในโพสต์นี้ผมจะแชร์สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มา ผิดพลาดประการใดขอความกรุณาท่านผู้รู้จริงว่ากล่าวได้ตามสะดวกครับ :) 

การกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่


วิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative) • มาตรการการคลัง
  • อัดฉีดการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบจัดการน้ำ ระบบประปา โครงข่ายถนน โครงข่ายทางด่วน รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบรถไฟขนส่งสินค้า รถไฟความเร็วสูง เพิ่มเงินเดือนข้าราชการและองค์กรของรัฐ จำนำผลิตผลการเกษตร มาตรการแบบนี้ถูกจำกัดด้วยเพดานหนี้ต่อ GDP ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา
  • ลดภาษีเช่น ลดภาษีบุคคลธรรมดา ลดภาษีนิติบุคคล ลดหรือตรึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ ลดภาษีบ้านหลังแรก รถคันแรก ยกเว้นภาษีบีโอไอ
 • มาตรการการเงิน
  • ธนาคารกลางลดดอกเบี้ยโดยตรง ซึ่งมักจะกำหนดให้ดอกเบี้ยต่ำ แต่สูงกว่าเงินเฟ้อเพียงเล็กน้อยเพื่อจูงในให้ประชาชนเอาเงินออกมาใช้จ่ายแทนที่จะเก็บไว้ในธนาคาร

วิธีการเชิงปริมาณ (quantitative)


เป็นวิธีการที่กระเดียดไปในทางไร้วินัย ซึ่งจะถูกนำมาใช้เมื่อวิธีการเชิงคุณภาพดำเนินการมาจนถึงข้อจำกัดแล้ว แต่เศรษฐกิจยังไม่สามารถกลับมาเติบโตได้ เป็นการดำเนินการโดยธนาคารกลางได้แก่
 • ธนาคารกลางปั๊มเงินเพื่อเอาไปซื้อพันธบัตร (quantitative easing หรือ QE) ทำให้ดอกเบี้ยของพันธบัตรถูกกดลงต่ำกว่าระดับที่อันตราย (เมื่อประเทศใดได้รับความเชื่อถือน้อยลง จะต้องเสนอดอกเบี้ยสูงกว่าปกติจึงจะขายพันธบัตรได้ ระดับอันตรายคือประมาณ 7%)
 • ธนาคารกลางดำเนินการกดดอกเบี้ยพันธบัตรลงทางอ้อมเช่น 
  • ขายพันธบัตรระยะสั้นเอาไปซื้อพันธบัตรระยะยาวในปริมาณเท่ากัน (operation twist)
  • ปล่อยกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำให้แบงค์โดยตรงไม่ผ่านรัฐบาลเพื่อให้ธนาคารเหล่านั้นเอาเงินไปซื้อพันธบัตรของประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ (long-term refinancing operation)
  • มาตรการอื่น ๆ มี่ยังไม่เคยทำมาก่อน
===================================================


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่


หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"