Wednesday, August 8, 2012

SET และ Fund Flow วันที่ 8 สิงหาคม 2012


     ผมกรอกตัวเลขการซื้อขายสุทธิของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2012 ลงในฐานข้อมูลแล้ววาดเป็นกราฟดัชนี SET และปริมาณเงินลงทุนในหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ได้ดังภาพข้างล่างครับ จะเห็นได้ว่า ดัชนี SET ได้เคลื่อนตัวไปตามช่องแนวโน้มสีแดงจนฝ่าสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า แนวต้านย่อยขึ้นไปได้แล้ว แต่ยังมีแนวอื่น ๆ อีกตามเส้นประสีดำแนวนอนครับ   ส่วนปริมาณเงินลงทุนในหุ้นไทยของต่างชาติก็เคลื่อนไปตามช่องแนวโน้มสีน้ำเงินจนขึ้นมาถึงกึ่งกลางช่องแล้ว ยังมีที่ว่างเหนือขึ้นไปอีกพอสมควรครับ===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"