Tuesday, August 7, 2012

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า แนวต้านย่อยของ SET

     ผมกรอกตัวเลขการซื้อขายสุทธิของต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 6 สิงหาคม 2012 ลงในฐานข้อมูลแล้ววาดเป็นกราฟดัชนี SET และปริมาณเงินลงทุนในหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ได้ดังภาพข้างล่างครับ จะเห็นได้ว่า ดัชนี SET กำลังฝ่าแนวต้านเล็ก ๆ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2012 แนวต้านถัดไปคือยอดสูงสุดเดิมเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2012 และ ยอดสูงสุดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2012 (ยอดสูงสุดรอบ 15-16 ปี) ตามลำดับ ดังแสดงด้วยเส้นประสีดำแนวนอนครับ ส่วนปริมาณเงินลงทุนในหุ้นไทยของต่างชาติก็ดีดกลับขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้ว ตามช่องแนวโน้มสีน้ำเงินไปเรื่อย ๆ แนวต้านอยู่เหนือ 350,000 ล้านบาทครับ





===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"