Wednesday, August 29, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER 2012Q2 ดูรายได้และกำไรสุทธิ


     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น SINGER รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดูรายได้และกำไรสุทธิ วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


จากกราฟ รายได้ของ SINGER (เส้นสีดำ) มีการลดลงอย่างต่อเนื่องจากการเข้าสู่ธุรกิจขายจักรยานยนต์เงินผ่อน กิจการมาเริ่มฟื้นเมื่อปิดธุรกิจนั้นและเคลียร์ปัญหาได้ สำหรับกำไรสุทธิ (เส้นสีแดง) มีลักษณะคล้ายกับรายได้ครับ


===================================================


ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลร


ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"