Saturday, August 11, 2012

ชำแหละพื้นฐานหุ้น JUBILE 2012Q2 ดูรายได้และกำไรสุทธิ

     ผมชำแหละพื้นฐานหุ้น JUBILE รวมงบการเงิน 2012Q2 เพื่อดูรายได้และกำไรสุทธิ วาดออกมาเป็นกราฟได้ดังภาพข้างล่างครับ


ด้านซ้ายของภาพเป็นข้อมูลรายปีก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ส่วนด้านขวาเป็นข้อมูลรายไตรมาส จากกราฟเส้นสีดำ รายได้ของ JUBILE มีการเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได คือขึ้นแรงสลับกับชะลอตัว สำหรับกำไรสุทธิมีลักษณะค่อย ๆ ทยอยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ สรุปว่าทั้งสองปัจจัยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไตรมาสล่าสุดกิจการมีรายได้ 293.06 ล้านบาท กำไรสุทธิ 40.93 ล้านบาทครับ


===================================================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าปัจจุบันของ (เงินสด + กำไรของผู้ถือหุ้นและเงินปันผลร
ะหว่างถือหุ้น 10 ปี + เงินรับเมื่อขายกิจการทั้งหมด)


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"