Tuesday, March 5, 2013

ตัน อิชิตัน ลงทุนในที่ดิน 80% ของกระแสเงินสด


ผมสรุป การลงทุนของ ตัน อิชิตัน ให้สัมภาษณ์ในรายการมือใหม่ ถามว่า กระแสเงินสดที่ได้มา ปัจจุบันเขาจัดสรรอย่างไร ตอบว่า 80% เอาไปซื้อที่ดิน เน้นที่ดินประเภท "ไข่แดง" หรือพูดง่าย ๆ ว่า ทำเลดีเยี่ยม เป็นที่รู้จักของใคร ๆ คนส่วนใหญ่คิดว่าแพง แต่ความจริงไม่แพง การลงทุนที่ดิน ต้องศึกษาให้รู้ลึก อย่าดูแต่ว่า วาละเท่าไหร่ ต้องดูหลายอย่าง เปรียบเทียบ FAR (Floor Area Ratio หรืออัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารต่อที่ดิน) ซึ่งถูกควบคุมโดยกฎหมายของแต่ละพื้นที่ ดูราคาประเมินโดยรอบ และอัพไซด์ของราคาที่ดินที่สามารถขึ้นไปได้ในอนาคต

ที่ผมฟังวันนี้ได้ความรู้ใหม่เรื่อง FAR ครับ

Short URL = http://bit.ly/WrVkV4

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"