Monday, March 11, 2013

หุ้น OFM เด้งขึ้นมาอยู่ขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นช่องบนสุด


สองวันมานี้ราคาหุ้น OFM เด้งจากเส้น SMA 40 วัน ขึ้นไปอย่างแรง ทำให้ราคาหุ้นที่ถลำตกจากช่องแนวโน้มขาขึ้นช่องที่ 2 ลงมาอยู่ในช่องที่ 1 เล็กน้อยมาได้หนึ่งสัปดาห์สามารถกลับขึ้นไปอยู่ในช่องแนวโน้มที่ 2 ได้ตามเดิม ขณะนี้ระดับ MACD ได้ลดลงมาใกล้ศูนย์มากพอสมควรและทำท่าจะเริ่มขึ้นไปด้านบนใหม่อีกครั้ง หากดูในภาพข้างล่างจะเห็นว่า ราคาหุ้นเกือบจะชนขอบบนของช่องแนวโน้มช่อง 2 แล้ว มาติดตามดูกันครับว่า การที่ผู้บริหาร ขายหุ้นออกมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น หรือ free float ขึ้นมาเป็น 25% ตามกฎของ กลต. ได้แล้วนั้น จะทำให้ราคาหุ้นฝ่าขึ้นไปสร้างช่องแนวโน้มที่ 3 เหนือขึ้นไปได้หรือไม่ หรือจะอยู่ในช่อง 2 ต่อไป
Short URL = http://bit.ly/XCXuji

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"