Tuesday, March 12, 2013

EARTH สร้างกราฟรูปถ้วยแก้วมีหูจับไม่สำเร็จ หลุดเส้น SMA 77 วันแล้ว

     หลังจากพยายามสร้างกราฟรูปถ้วยแก้วมีหูจับมาได้เกือบสามเดือน ล่าสุดราคาหุ้น EARTH ได้ออกข้างจนหลุดเส้น demand line สีเขียวในรูปข้างล่าง ตามด้วยหลุดเส้น SMA 77 วัน แม้จะเปลี่ยนไปดูเส้น SMA 84 วัน ก็ยังหลุดอยู่ดี มาไม้นี้คงต้องตั้งหลัก ตัดสินใจให้ดี ๆ แล้วล่ะครับ


Short URL = http://bit.ly/WEnmg9

ดูบทความอื่นเกี่ยวกับ [ EARTH ]

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"