Tuesday, March 26, 2013

SET หลุดเส้น 14 วัน แล้วรูดลงไปถึงเส้น 77 วัน ตามด้วยเด้งขึ้นไปชนเส้น 42 วันแต่ไม่ผ่าน


     SET ปรับฐานแบบอาหารจารด่วนหลังหลุดเส้น 14 วัน ลงไปผ่านเส้น 42 วัน แล้วรูดลงไปถึงเส้น 77 วัน จากนั้นเด้งขึ้นไปชนเส้น 42 วันแต่ไม่ผ่านหยุดอยู่ที่เส้นนั้น การเด้งนี้ไม่เข้าข่าย bullish engulfing หรือ bullish piercing  ดูแนวต้านเส้น 42 และ 14 วันก็รู้สึกว่ายังอันตรายอยู่ หากผ่านเส้น 42 วันไปได้ ก็ไม่แน่ว่าจะผ่านเส้น 14 วันได้นะครับ


Short URL =  http://bit.ly/XC9Zbv

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"