Wednesday, March 27, 2013

ระบบล็อคเป้า SMA21D สำหรับหุ้น CK

     ในโพสต์นี้ ผมยกตัวอย่างระบบซื้อขายหุ้นแบบล็อคเป้า สำหรับหุ้น CK โดยใช้ SMA21D เป็นเส้นนำวิถี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ภารกิจ CK11122012
- หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาหุ้นฝ่าขึ้นไปปิดเหนือเส้น supply line อย่างชัดเจนได้ในวันที่ 10 ธ.ค. 2012,
   กดปุ่มยิงขีปนาวุธ CK แบบ ATO
- เปิดตลาด 11 ธ.ค. 2012 ขีปนาวุธ CK เคลื่อนออกจากฐานยิงที่ 11.50 บาท นำวิถีด้วย SMA21D
- ให้เงินทำงานไปจนกว่าราคาหุ้นจะปิดต่ำกว่า SMA21D
- วันที่ 20 มี.ค. 2013 ราคาหุ้นปิดต่ำกว่า SMA21D เส้นสีเหลือง, เตรียมชนเป้าหมายแบบ ATO
- เปิดตลาด 21 มี.ค. 2013 ขีปนาวุธชนเป้าที่ 25.25 บาท
- ผลตอบแทนในภารกิจนี้ 25.25/11.50 = 119.57% ถือหุ้นอยู่ 100 วัน หรือผลตอบแทนทบต้น 1664.85% ต่อปี

------------------
ผลเคยนำเสนอการใช้ SMA14D เป็นเส้นนำวิถีสำหรับหุ้น CK ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกันมากนักกับการใช้ SMA21D แต่หลังจากราคาหุ้นสามารถฝ่าเส้น supply line1 ดังรูปข้างล่างไปได้แล้วขึ้นไปสร้างแนวเส้น supply line2 จากนั้นย้อยลงมาแตะเส้น SMA21D ในวันขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ค. 2013 ที่มีการปันผลเป็นเงินสด 0.35 บาทต่อหุ้น แล้วย้อนกลับไปปิดใกล้ราคาเปิดของวัน แสดงให้เห็นกำลังหนุนที่คอยพยุงหุ้นเอาไว้ได้ที่เส้น SMA21D (แท่งเทียนขวาสุดในภาพ) ดังนั้น เมื่อย้อนกลับไปใช้ SMA21D เป็นเส้นนำวิถีในภารกิจ CK11122012 ซึ่งเสร็จสิ้นลงแล้ว พบว่า เส้น SMA21D มีความเหมาะสมมากกว่า SMA14D ทั้งในช่วงระหว่างภารกิจก่อนหน้า ระหว่งการพักปรับฐาน และระหว่างช่วงต้นของภารกิจใหม่ CK22042013 ในปัจจุบันครับ


Short URL =  http://bit.ly/15TRt1L

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"