Wednesday, March 27, 2013

ระบบล็อคเป้า SMA7D สำหรับหุ้น VGI


     ในโพสต์นี้ ผมยกตัวอย่างระบบซื้อขายหุ้นแบบล็อคเป้า สำหรับหุ้น VGI โดยใช้ SMA7D เป็นเส้นนำวิถี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

รอบที่ 1
- หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาหุ้นเด้งจาก SMA7D เส้นสีเหลือง ขึ้นไปอย่างชัดเจน, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- เช้าเปิดตลาด ซื้อได้ที่ 98.50 บาท
- ให้เงินทำงานไปจนกว่าราคาหุ้นจะปิดต่ำกว่า SMA7D
- ราคาหุ้นปิดต่ำกว่า SMA7D เส้นสีเหลือง, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- เช้าเปิดตลาดขายได้ที่ 124.00 บาท
- ผลตอบแทนรอบนี้ 124.00/98.50 = 25.89% ถือหุ้นอยู่ 22 วันรอบที่ 2
- หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาหุ้นเด้งจาก SMA7D เส้นสีเหลือง ขึ้นไปอย่างชัดเจน, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- เช้าเปิดตลาด ซื้อได้ที่ 127.00 บาท
- ให้เงินทำงานไปจนกว่าราคาหุ้นจะปิดต่ำกว่า SMA7D
- ราคาหุ้นปิดต่ำกว่า SMA7D เส้นสีเหลือง, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- เช้าเปิดตลาดขายได้ที่ 136.00 บาท
- ผลตอบแทนรอบนี้ 136.00/127.00 = 7.09% ถือหุ้นอยู่ 8 วัน

วันที่ 27 มี.ค. 2013 ราคาหุ้นปิดเหนือ SMA7D ได้ แต่ไม่มีการพุ่งขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นระบบล็อคเป้าจึงยังไม่เริ่มทำงานครับ


Short URL =  http://bit.ly/11L5XUT

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"