Tuesday, March 12, 2013

ช่องแนวโน้มขาขึ้นและกราฟรูปถ้วยของหุ้น MALEE


     ผมคอยติดตามพัฒนาการของหุ้น MALEE มาหลายเดือน เพิ่งได้โอกาสเข้าตรวจสอบกราฟของหุ้นตัวนี้ เพราะเพิ่งเกิดช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้เอง ในรูปข้างล่างผมลากเส้นตรงเชื่อมจุดสูงสุดในกราฟ ตามด้วยเส้นตรงที่ขนานกันอีกสองเส้น ได้ออกมาเป็นช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียว ในรอบเดือนครึ่งที่ผ่านมา ราคาหุ้นมีการพักปรับฐานแล้วฟื้นตัวกลับขึ้นไป เกิดเป็นรูปถ้วยแก้วดังเส้นร่างสีชมพู ในระยะนี้ดูเหมือนว่าราคาหุ้นกำลังจะสร้างส่วนที่เป็นหูจับของถ้วยแก้ว ในขณะเดียวกันสัญญาณ MACD กำลังเปลี่ยนจากแดนลบขึ้นไปอยู่ในแดนบวก ถ้วยใบนี้จะมีหูจับหรือไม่ ถ้ามีหูจับจะเป็นแบบย้อยเป็นวง หรือเป็นแท่งตรง ๆเท่านั้น น่าติดตามดูต่อไปครับ


Short URL = http://bit.ly/12LRCs6

ดูบทความอื่นเกี่ยวกับ [ MALEE ]

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"