Wednesday, March 27, 2013

ดัชนี SET มาถึงทางสองแพร่ง ปิดลงที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วัน ลุ้นจะเลือก V หรือ W


     ดัชนี SET ปรับฐานลงไปแตะเส้น SMA77D แล้วเด้งกลับ วันแรกปิดที่เส้น SMA42D วันที่สองปิดที่เส้น SMA28D วันนี้ขึ้นต่อแบบกระโดดเปิดแก็ปไปปิดที่เส้น SMA14D ในรูปข้างล่าง เส้น SMA14D เริ่มออกข้าง ดัชนีเดินมาถึงทางสองแพร่ง ขึ้นต่อไปทำนิวไฮเลยแบบตัว "V" หรือลงไปเยี่ยมเส้น SMA77D อีกสักรอบแบบตัว "W" เป็นไปได้ทั้งนั้น ตื่นตัวไว้ไม่เสียหลายครับ


Short URL =  http://bit.ly/10iyKuQ

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"