Wednesday, March 6, 2013

ช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ช่วยไกด์ราคาหุ้น CK ร่วมกับเส้น SMA14 วัน

     นอกจากเส้นค้าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วัน หรือ SMA14D ที่ช่วยเป็นแนวให้ราคาหุ้น CK ได้ไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้ว การดูกราฟรายวันของ CK ในวันนี้ผมเห็นช่องแนวโน้มขาขึ้นแนวใหม่ซึ่งต่างจากที่ผมได้ใช้มาระยะหนึ่งแล้ว แนวใหม่นี้ใช้เส้นเชื่อมจุดสูงสุดกลางเดือนธันวาคม 2012 และกลางเดือนกุมภาพันธ์  2013 เป็นขอบบน แล้วจึงลากเส้นขนานกันเป็นขอบล่าง ได้ออกมาเป็นช่องแนวโน้มสีเขียวดังภาพข้างล่างครับ เพื่อนนักลงทุนลองมองช่องแนวโน้มสีเขียวร่วมกับเส้น SMA14D สีเหลืองในภาพนี้ บ่อย ๆ จะเห็นอะไรหลายอย่างที่สามารถนำมาช่วยไกด์การลงทุนได้ต่อไป จากนี้ไปผมจะใช้เครื่องมือทั้งสองประการดังกล่าวในการติดตามหุ้น CK จนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อยพิจารณาหาเครื่องมือใหม่กันอีกทีครับ


Short URL = http://bit.ly/XLCkOs

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"