Wednesday, March 27, 2013

ดัชนี SET ไปต่ออีกวัน แต่ปิดลงที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 28 วัน

     ดัชนี SET ปรับฐานลงไปแตะเส้น SMA77D แล้วเด้งกลับ วันแรกปิดที่เส้น SMA42D วันนี้ขึ้นต่อไปปิดที่เส้น SMA28D ในรูปข้างล่าง เส้น SMA14D เริ่มก้มหัวลง ทำท่าจะลงไปตัดเส้น SMA28D ทำให้โอกาสที่ดัชนีจะปรับตัวลงไปอีกครั้งยังเป็นไปได้อยู่นะครับ


Short URL =  http://bit.ly/16VV16O

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"