Tuesday, March 26, 2013

ระดับ Fibonacci ของ SET ประจำการไต่ระดับจาก 1,263.05 ไป 1,601.34 จุด

     หลังจากแตะเส้นค่าเฉลี่ย 77 วัน ที่ระดับ 1,263.05 จุด ดัชนี SET ก็วิ่งยาวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,601.34 จุด เคลื่อนขึ้นไป 338.29 จุด เมื่อดัชนีหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันที่ยืนเหนือเส้นนี้มาได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ก็เป็นอันว่าถึงเวลาพักปรับฐาน ตามทฤษฎี Fibonacci retracement การไต่ระดับดังกล่าวมีเป้าหมายของการพักปรับฐานดังนี้

Begin = 1,263.05
End = 1,601.34
Difference = 338.29

Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ]
= 1,601.34+ ( 338.29 x 2.618 ) = 262 % = 2,486.98
= 1,601.34+ ( 338.29 x 2.058 ) = 206 % = 2,297.54
= 1,601.34+ ( 338.29 x 1.618 ) = 162 % = 2,148.69
= 1,601.34+ ( 338.29 x 1.272 ) = 127 % = 2,031.64
= 1,601.34+ ( 338.29 x 1.000 ) = 100 % = 1,939.63
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.786 ) = 79 % = 1,867.24
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.618 ) = 62 % = 1,810.40
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.486 ) = 49 % = 1,765.75
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.382 ) = 38 % = 1,730.57
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.300 ) = 30 % = 1,702.83
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.236 ) = 24 % = 1,681.18
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.146 ) = 15 % = 1,650.73
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.000 ) = 0 % = 1,601.34
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.146 ) = -15 % = 1,551.95
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.236 ) = -24 % = 1,521.50
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.300 ) = -30 % = 1,499.85
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.382 ) = -38 % = 1,472.11
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.486 ) = -49 % = 1,436.93
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.618 ) = -62 % = 1,392.28
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.786 ) = -79 % = 1,335.44
= 1,601.34+ ( 338.29 x -1.000 ) = -100 % = 1,263.05

การปรับฐานที่เกิดขึ้นบ่อยอยู่ระหว่าง -38% และ -62% ของระยะทางที่ดัชนีวิ่งขึ้นไป (338.29 จุด) หรือช่วงระดับ Fibonacci ที่มีพื้นสีเหลืองครับ

Short URL = http://bit.ly/11ElO7A

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"