Thursday, May 24, 2012

ติดตามสถานการณ์ fund flow 23 พ.ค. 2012


     ระยะสองสัปดาห์มานี้ นักลงทุนต่างชาติเริ่มมีการขายหุ้นไทยออกมา ผมติดตามสถานการณ์โดยการเก็บข้อมูลปริมาณเงินลงทุนในหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติจนถึงวันที่ 23 พ.ค. 2012 ได้ดังกราฟเส้นสีน้ำเงินในภาพข้างล่าง ผมลากเส้นตรงสีน้ำเงินเชื่อมต่อจุดต่ำสุดสองจุด แล้ววาดเส้นขนานกับเส้นดังกล่าวอีกหลายเส้น เกิดเป็นช่องแนวโน้ม 4 ช่อง นับตั้งแต่ต้นปี 2009 เป็นต้นมา กราฟเส้นสีน้ำเงินจะกระเด้งไปมาภายในช่องแนวโน้มล่างสุด เพิ่งเมื่อต้นปี 2012 นี้เองที่เส้นกราฟสามารถทะลุเข้าไปในช่องแนวโน้มที่ 2 และในขณะนี้เส้นกราฟเริ่มหักกลับลงมา มุ่งหน้าสู่เส้นแบ่งช่องแนวโน้ม บริเวณที่มีลูกศรชี้ พร้อมกับการปรับฐานของดัชนี SET 
     ผมเคยโพสต์เป้าหมายของการปรับฐานดัชนี SET ซึ่งวิ่งจาก 843.69 จุด ไป 1,247.72 จุด ว่า อยู่ที่ 1,093.38 จุด หรือ 1,045.71 จุด หรือ 998.03 จุด สำหรับระดับ Fibonacci 0.618 หรือ 0.500 หรือ 0.382 ตามลำดับ ถ้าคิดเป็นตัวเลขกลม ๆ เป้าหมายเหล่านี้ได้แก่ 1,100 จุด 1,050 จุด และ 1,000 จุด ซึ่งก็เหลืออยู่ไม่มากก็จะไปถึงจุดเหล่านี้แล้ว เมื่อพิจารณาภาพข้างล่าง ผมคิดว่า นักลงทุนต่างชาติยังสามารถขายออกได้อีกระยะหนึ่ง และการระบายหุ้นดังกล่าวน่าจะทำให้ดัชนี SET ลดลงมาถึงระดับ 1,000 จุด บริเวณเส้นแบ่งช่องแนวโน้มเส้นกึ่งกลางในรูป ครับ


===================================================


ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"