Thursday, May 31, 2012

สกรีนหุ้นด้วยกราฟ: PJW รอเกิดจุดต่ำสุดและภาวะขายมากเกินไป รอชำแหละ


ผมค้นหาหุ้นน่าลงทุนโดยสกรีนจากกราฟราคาหุ้นก่อน จากนั้นจึงไปชำแหละพื้นฐานหุ้นดูมูลค่าที่แท้จริง ถ้าราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาก ๆ เช่น 50% และตลาดมีการขายหุ้นตัวนั้นออกมามากเกินไป ก็เป็นอันว่า น่าลงทุน ถ้าตลาดยังไม่อยู่ในอารมณ์ขายมากเกินไป ก็ติดตามศึกษาไปเรื่อย ๆ ก่อน รอจนมีโอกาสเหมาะเกิดขึ้นจึงค่อยเข้า 

หุ้น PJW เพิ่งเข้าตลาดได้ไม่นาน ราคาหุ้นนับแต่เข้าตลาดมา ก็ซิกแซ็กลงมาทำจุดต่ำใหม่เรื่อย ๆ รอผลประกอบการตามบัญชีแบบเปิดเผยที่ทำขึ้นตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ ดูตัวชี้วัด RSI หุ้นยังไม่เข้าเขตขายมากเกินไป เราก็รอไปก่อนครับ สิ่งที่ต้องทำระหว่างนี้คือ
  • ชำแหละงบเท่าที่พอจะหาได้ (เนื่องจากเพิ่งเข้าตลาด จึงประวัติสั้น)
  • ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
  • เตรียมทุน รอโอกาส===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "