Tuesday, May 22, 2012

รวมภาพ "หลุด" IVL

ผมเอา "นิสัย" ของหุ้น IVL มาฝากให้เพื่อนนักลงทุนได้สังเกตดู ตามภาพกราฟรายสัปดาห์ และรายเดือนข้างล่างครับ ในภาพทั้งสองผมชี้จุดที่ราคาหุ้น หลุดต่ำกว่าเส้น demand line ซึ่งเป็นแนวเส้นสีแดงเฉียงขึ้นไปทางขวา เมื่อหลุดแล้วก็เป็นอันว่า ความต้องการเข้ารับหุ้นไว้ได้เหือดหายไปแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น อย่าฝืน รีบออกรักษาเงินทุนเอาไว้ ค่อยหาโอกาสเข้าใหม่ภายหลังครับ===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "