Thursday, May 17, 2012

Investment idea: STPI

รับเหมาลูกค้าต่างประเทศ ผลิตและประกอบโมดูลสำเร็จรูปของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ส่งโมดูลขนาดใหญ่ผ่านท่าเรือน้ำลึกไปประกอบเป็นโรงแยกก๊าซที่ริมทะเลต่างประเทศ

1.งานโรงแยกก๊าซโลกอั้นมานานจากวิกฤติสหรัฐและยุโรป ปฏิวัติดอกมะลิในตะวันออกกลาง ทำให้งานทะลักในห้าปีจากนี้

2.ได้งานสี่หมื่นล้านสามปีโครงการแหล่งดาร์วินออสเตรเลีย และอยู่ระหว่างประมูลงานยักษ์สี่ล้านตัน จำเป็นต้องขยายกิจการรองรับงานใหม่

3.ญี่ปุ่นยุติไฟฟ้านิวเคลียร์ ต้องเพิ่มไฟฟ้าจากก๊าซ ต้องนำเข้าก๊าซปริมาณมหาศาลจากออสเตรเลีย 

4.ออสเตรเลียพบแหล่งก๊าซใหม่สำรองได้อีกสองร้อยปี

5.ความสำเร็จในโครงการพลูโตที่จบลงไปแล้วทำให้กิจการได้รับความเชื่อถืออย่างมากโดยเฉพาะในออสเตรเลีย ทำให้ได้งานแหล่งดาร์วินทั้งที่ไม่ได้เสนอราคาต่ำสุด

6. สิ่งที่ต้องเราต้องทำคือ หามูลค่าที่แท้จริง แล้วรอเกิดวิกฤติจนราคาหุ้นตกมาที่เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แถว ๆ 25 บาท

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "