Tuesday, May 22, 2012

Investment Idea: SINGER

 • สินค้าขายตรงเงินผ่อน ตลาดหลักรากหญ้า
 • สินค้าภายในบ้าน 60% ร้านค้าพาณิชย์ 40%
 • จักรเย็บผ้า 4% ตู้เย็น 12% ตู้แช่เย็น17% ทีวี 10% เครื่องซักผ้า 20% ตู้เติมเงิน/หยอดเหรียญ 20% เครื่องปรับอากาศ 13% อื่น ๆ 4% ทั้งหมดใส่ยี่ห้อซิงเกอร์
 • ร้าน 190 ครบทุกจังหวัด ตั้งเป้าก่อน AEC เปิดครบทุกอำเภอ 
 • พนักงานขาย (ปล่อยสินเชื่อด้วยแต่อนุมัติจากส่วนกลาง) 3500 คน
 • ร้านค้าในเครือข่าย 1500 ร้าน
 • จุดแข็งคือ มีความชำนาญเครื่องใช้ไฟฟ้า มีช่างไปบริการซ่อมถึงบ้าน ต่างจากซื้อตามห้าง
 • เคยล้มเหลวในธุรกิจขายจักรยานยนต์จนขาดทุนมาก (ปี 2006-2008) ตอนนี้ฟื้นกลับมาแล้วหลังจากปรับปรุงระบบภายใน
 • พอร์ตลูกค้า 1900 ล้านบาท (แสนกว่าบัญชี)
 • NPL (ไม่ส่งงวดเกิน 3 เดือน) ปัจจุบันประมาณ 4-5%
 • กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ปี 2010 (-63 MB, -62 MB, 40 MB, 29 MB) ปี 2011 (59 MB, 81 MB, 118 MB, 135 MB)
 • ROE 2009=-1.7% , 2010=11.5% , 2011=15.7%
 • D/E=1.28
 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 2011 ของ SET
 • ค้าส่งตลาดประเทศเพื่อนบ้าน พม่า ลาว กัมพูชา (ยังไม่เป็นระบบเงินผ่อน)
 • ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตู้เติมน้ำมัน ตู้น้ำหวานเกล็ดหิมะ ตู้ล้างจักรยานยนต์หยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าแรงดันน้ำต่ำ หม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว บริการล้างแอร์ทุกยี่ห้อตามบ้านจัดสรร
 • การตลาดใหม่ ๆ ขายยกเซ็ต เช่น คอนโดใช้สินค้าทุกยูนิตในอาคาร ขายผ่านสวัสดิการโรงงานแบบมีส่วนลดฝ่าย HR โรงงานหักเงินพนักงานส่งบริษัท
 • ได้ประโยชน์จากขาดทุนสะสมและการลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 23% และ 20% จากปี 55 เป็นต้นไป


สิ่งที่ต้องทำ


 • หามูลค่าที่แท้จริง
 • รอวิกฤติจนราคาหุ้นลงมาที่เส้น SMA 200 วัน แถว ๆ 7 บาท===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "