Monday, May 21, 2012

เป้าหมายการปรับฐานของดัชนี SET ตามทฤษฎี Fibonacci Retracement จากระดับสูงสุด 1,247.72 จุด

หลังจากที่ดัชนี SET แรลลี่จากระดับ 843.69 จุด ขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 1,247.72 เมื่อไม่นานมานี้ แล้วย่อลงมาปิดที่ 1,135.16 ในวันนี้ก็เป็นอันว่า ดัชนี SET ได้เข้าสู่การปรับพักฐานอีกครั้งแล้ว ในมุมมองของทฤษฎี Fibonacci Retracement การปรับฐานสามารถลงไปถึงระดับใดได้บ้างมาดูกันครับ

ดัชนี SET แรลลี่จาก 843.69 จุด ไป 1,247.72 จุด แล้วพักปรับฐานคำถามคือ จากจุดสูงสุดที่ระดับ 1,247.72 จุด เป้าหมายการปรับพักฐานของดัชนี SET จะลงไปอยู่ที่ระดับใดบ้่าง ?

หาคำตอบได้ดังนี้ครับ


Fibonacci Ratio ได้แก่

-1.000 , -0.886 , -0.618-0.382 , -0.500 ,  -0.236 , 0.000 , 0.236 , 0.382 , 0.618 , 0.786 , 0.886 , 1.000 , 1.127 , 1.272 , 1.382 , 1.618 , 2.000 , 2.618

Retracement = High price - Low price = 1,247.72 - 843.69 = 404.03 จุด

Targets = Low price - [Retracement x Fibonacci Ratio]

= 843.69 - ( 404.03 x -1.000 ) = 1,247.72
= 843.69 - ( 404.03 x -0.886 ) = 1,201.66 *
= 843.69 - ( 404.03 x -0.618 ) = 1,093.38 **
= 843.69 - ( 404.03 x -0.500 ) = 1,045.71 ***
= 843.69 - ( 404.03 x -0.382 ) = 998.03 ****
= 843.69 - ( 404.03 x -0.236 ) = 939.04
= 843.69 - ( 404.03 x 0.000 ) = 843.69
= 843.69 - ( 404.03 x 0.236 ) = 748.34
= 843.69 - ( 404.03 x 0.382 ) = 689.35


ในบรรดาระดับเป้าหมายเหล่านี้ ระดับ 998.03 จุุด หรือประมาณ 1000 จุด เป็นเป้าหมายหลัก ขณะนี้ระดับของดัชนี SET อยู่ระหว่าง 1,201.66 * จุด ถึง 1,093.38 ** จุด ครับ


===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"