Tuesday, February 14, 2012

ปริมาณเงินทุนต่างชาติในหุ้นไทย ปรับปรุงใหม่ครอบคลุม 2009-ปัจจุบัน

จากที่ผมวิจัยเรื่อง fund flow รายวัน ย้อนไปถึงเดือนกรกฎาคม 2010 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว และได้แชร์ไว้แล้วนั้น บัดนี้ผมได้ทำย้อนไปถึงปลายปี 2008 ต่อต้นปี 2009 แล้ว พบว่า ปริมาณเงินทุนต่างประเทศในหุ้นไทยยังคงมีแนวโน้มเช่นเดิมดังภาพข้างล่างครับ

2012-02-13 Cumulative Thailand fund flow 2009-present

ในภาพนี้ ผมลากเส้นแดงเชื่อมจุดที่มีปริมาณเงินทุนสูงสุด แล้วลากเส้นขนานสีเขียวให้ผ่านจุดต่ำสุดในวันที่ 14 มิ.ย. 2010 หลังเสียงปืนที่ราชประสงค์สิ้นสุดลง จะเห็นได้ในกราฟว่า ในครั้งนั้นต่างชาติทิ้งดิ่งหุ้นไทยจากเส้นแดง ตรงลงมารวดเดียวถึงเส้นเขียวแบบไม่มีการลังเลยึกยักใด ๆ หลังจากนั้นไม่นานก็ซื้อคืนแบบยาวๆ ได้ของคืนมากกว่าเดิมเสียอีก

ผมแบ่งช่องแนวโน้มปริมาณเงินทุนต่างชาตินี้ออกเป็น 3 ช่องย่อย ด้วยเส้นประขนาน 2 เส้น วัดระยะดูแล้วพบว่า ปริมาณเงินทุนในปัจจุบันยังเหลืออยู่อีกประมาณ 33,000 ล้านบาท ก็จะชนเส้นแนวต้านสีแดงแล้วครับ ผมยังไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบครับว่า เวลาการเข้าออกของนักลงทุนต่างชาติมีความสัมพันธ์กับ SET อย่างไร และสัมพันธ์กับหุ้นที่เราถืออยู่อย่างไร (ซึ่งผมต้องรีบศึกษาตรงนี้โดยด่วน) ระหว่างที่ยังไม่ทราบแน่ชัดนี้ ผมขอเชื่อไว้ก่อนว่า ตลาดหุ้นไทยถูกขับดันด้วยเงินทุนต่างชาติเป็นหลัก ดังนั้น การเข้าออกของฝรั่งน่าจะสัมพันธ์ค่อนข้างมากกับการขึ้นลงของ SET และของหุ้นรายตัวที่เป็นไปตาม SET ดังนั้นในขณะนี้ผมยังคงมีแผนว่าจะเข้าออกตามต่างชาติ ดังนั้นก็ยังคงมีระยะทางให้ไปได้อีกประมาณสามหมื่นล้านบาทครับ (ภาพกราฟในโพสต์ที่แล้วซึ่งมีข้อมูลเพียงครึ่งเดียวของโพสต์นี้ ยังเหลืออีก 36,000 ล้านบาท ต่างกันเล็กน้อยกับโพสต์นี้)

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "