Thursday, February 23, 2012

การซื้อขายหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติในระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ

ตามที่ผมได้ทำการเก็บข้อมูลยอดการซื้อขายหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศแบบรายวัน และได้แชร์ข้อมูลระหว่างปี 2009 - ปัจจุบันไปแล้วนั้น กับเพื่อนนักลงทุน บัดนาว ผมได้สะสมข้อมูลย้อนไปถึงเดือนสิงหาคม 2006 แล้ว ขณะนี้คิดว่าเพียงพอที่จะเห็นภาพการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของนักลงทุนต่างชาติแล้ว จึงได้ลองลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ที่น่าจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทย ดังภาพข้างล่างครับ ในภาพ เส้นสีส้มเป็นปริมาณซื้อขายสุทธิของต่างชาติ อ่านสเกลทางซ้ายมือ ส่วนเส้นสีน้ำเงินเป็นมูลค่าเงินทุนในหุ้นไทยสุทธิสะสม อ่านสเกลทางขวามือ ตัวเลขมูลค่าสะสม เริ่มนับตั้งแต่ทางซ้ายสุดของกราฟ (0 ล้านบาท) ดังนั้นจึงไม่ใช่ปริมาณเงินที่แท้จริง เป็นแต่เพียงปริมาณสัมพัทธ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามความแตกต่างหรือความห่างระหว่างมูลค่าตามจุดต่าง ๆ ของเส้นสีน้ำเงิน เป็นความต่างจริงเพราะอ้างอิงจากจุดเริ่มเดียวกัน เหตุการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรูปแบบใด มีผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติอย่างไร ขอเชิญท่านผู้อ่านพิจารณาตามอัธยาศัยครับ

2012-02-23 Foreign holding of Thai stocks at various events in Thailand

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "