Monday, February 27, 2012

อัพเดตสถานะการถือหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012


ผมอัพเดต สถานะการถือหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012 ตามรูปข้างล่างครับ

2012-02-27 Foreign holding status

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างกราฟข้างบน คลิกที่นี่ ครับ ===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "