Wednesday, February 29, 2012

อัพเดต มูลค่าหุ้นไทยในมือต่างชาติ ณ สิ้นวัน 28 ก.พ. 2012


ผมอัพเดต สถานะการถือหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012 ตามรูปข้างล่างครับ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างกราฟข้างบน คลิกที่นี่ ครับ 

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "