Wednesday, February 1, 2012

ชำแหละงบการเงินของหุ้น JUBILE ดูรายได้และกำไรสุทธิ ถึง 2011Q3

ด้วยความที่หุ้น JUBILE เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่นาน และด้วยประสบการณ์ของผมที่เพิ่มพูนขึ้น ทำให้ผมได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า economy of speed ด้วยตนเอง นั่นคือ ผมใช้เวลาลดลงเหลือเพียง 2 วัน ในการชำแหละหุ้น ตัวนี้ครับ รายละเอียดมีดังนี้ 

ผมชำแหละงบการเงินของหุ้น JUBILE ดูว่าข้างในจะมีเพชรเม็ดงามฝังอยู่บ้างหรือไม่ โดยรวบรวมงบการเงินของ JUBILE ตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงแกะเอารายได้และกำไรสุทธิออกมาวาดเป็นกราฟได้ดังรูปข้างล่างครับ


2012-02-01 JUBILE revenues and earnings as of 2011Q3


กราฟข้างบนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ซึ่งงบการเงินเป็นแบบรายปี และหลัง IPO ซึ่งงบการเงินเป็นรายไตรมาส โดยก่อน IPO นั้น JUBILE มีรายได้ในระดับ 500 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรสุทธิในระดับ 50 ล้านบาทต่อปี ส่วนในปัจจุบัน JUBILE มีรายได้ในระดับ 200 ล้านบาทต่อไตรมาส และมีกำไรสุทธิในระดับ 30 ล้านบาทต่อไตรมาสครับ จุดไข่ปลาใหญ่ในภาพเป็นผลประกอบการแรกหลัง IPO ครับ 

จากภาพแสดงให้เห็นว่า รายได้ (เส้นสีดำ) และกำไรสุทธิ (เส้นสีแดง) อยู่ในระดับที่ไม่ห่างกันมากนัก นั่นคือ ในรายได้มีส่วนที่เป็นกำไรสุทธิในปริมาณมาก มีแววว่าจะมี อัญรัตน์ อุ๊บส์ ไม่ใช่ครับ ท่าทางจะมีอัญมณีเม็ดงามซ่อนอยู่ข้างในจริง ๆ


===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "