Thursday, February 9, 2012

ช่องแนวโน้มราคาของหุ้น IVL


ในโพสต์เกี่ยวกับ IVL ไม่นานมานี้ ผมได้ตั้งข้อสังเกตว่า ได้เกิดการบีบตัวของแถบบอลลิงเกอร์ขึ้น และน่าจะตามมาด้วยการระเบิดพร้อมการพุ่งของราคาซึ่งเป็นไปได้ทั้งการพุ่งขึ้น หรือพุ่งลง มาบัดนี้เพื่อนนักลงทุนคงทราบทั่วกันแล้วว่า การพุ่งที่ว่านั้นเป็นการพุ่งขึ้น การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติอย่างเชี่ยวกราก และผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเงินนอกเหล่านี้ หลายท่านบอกว่า การไหลเข้ายังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น หลายท่านบอกให้เริ่มระวัง แล้วเราจะเชื่อใครดีครับ ? ผมเลือกเชื่อตัวเองครับ อยากรู้อะไรก็ศึกษาเอา ทำวิจัยเอา research แปลว่าค้นหา หาแล้วหาอีก หาเจอแล้วก็ประมวลให้เป็นระบบระเบียบเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต เมื่อไม่นานมานี้เช่นกัน ผมได้โพสต์บทเรียนการลงทุน ไว้เตือนใจตัวเองว่า ในสถานะการณ์ที่ไม่แน่นอน ให้มองภาพใหญ่ก่อนเสมอ (In an uncertain situation, always look at the big picture.) ผมวาดกราฟแท่งเทียนรายเดือนของ IVL เพื่อเริ่มมองภาพใหญ่ แล้วลองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวโน้มราคาของหุ้นตัวนี้ ได้ผลดังภาพข้างล่างครับ

2012-02-09 IVL monthly pricing channels

ในภาพข้างบน ผมลากเส้นตรงไปตามแนวการไต่ระดับราคาของหุ้น IVL ช่วงเริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปจนถึงครึ่งหลังของปี 2010 โดยลากเส้นตรงนี้ให้ยาวไปจนสุดทางขวาของภาพ ผมใช้เส้นนี้เป็นแกนกลางของการไต่ราคาหุ้น จากนั้นจึงลากเส้นอื่น ๆ ให้ขนานกับเส้นนี้ (ทุกเส้นมีความชันเท่ากันหมด) เส้นต่อไปคือเส้นสีเขียวล่างสุด เส้นนี้กลายเป็นแนวรับของการไต่ราคารอบปัจจุบันภายหลังการพักฐานนานประมาณ 10 เดือน จะเห็นได้ว่า ความชันของเส้นแกนกลาง เข้ากันได้กับแนวราคาต่ำสุดของกราฟในรอบ 5เดือนล่าสุดได้อย่างพอเหมาะพอดีทุกประการ สำหรับเส้นต่อไป ผมลากเส้นขนานกับสองเส้นแรกดังกล่าวมาแล้ว โดยให้เส้นที่สามนี้ลากผ่านระดับราคาสูงสุุด และ/หรือ ราคาปิดของแท่งกราฟแถว ๆ ราคา 60 บาท อันเป็นบริเวณราคาที่หุ้น IVL เคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอดกาลเอาไว้เมื่อปลายปี 2010 จะสังเกตได้ว่า เส้นกราฟเส้นที่สอง (สีเขียว) และเส้นที่สาม (สีแดงบนสุด) อยู่ห่างจากเส้นตรงแกนกลาง (สีแดง) เท่า ๆ กัน เส้นตรงทั้งสาม บัดนี้ได้เกิดเป็นช่องแนวโน้มราคาหุ้น IVL ในภาพใหญ่อย่างสวยงาม 

ลำดับต่อไปผมลากเส้นประผ่าครึ่งช่องแนวโน้มราคาหุ้นเหนือเส้นแกนกลาง และใต้เส้นแกนกลาง ได้เป็นช่องแนวโน้มราคาหุ้นย่อย 4 ช่อง รวมเส้นตรงทั้งหมดได้ 5 เส้น เมื่อได้ช่องแนวโน้มราคาหุ้น IVL ออกมาแล้ว ต่อไปผมจะคาดหมายดูว่า หากว่า เงินนอกยังคงไหลเข้ามาอีกสัก เดือน หรือสองเดือน ราคาหุ้น IVL มีโอกาสไปถึงไหนได้บ้าง เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่สิ้นสุดลง ดังนั้นกราฟแท่งสุดท้ายในภาพจึงยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ผมลองลากเส้นประแนวตั้งให้ตรงกับตำแหน่งเดือนกุมภาพันธ์ในกราฟ จากราคาปัจจุบันขึ้นไปด้านบน พบว่า เส้นตั้งนี้ขึ้นไปชนเส้นแบ่งช่องแนวโน้มราคาที่ 44.50 บาท ผมทำแบบเดียวกันกับเดือนมีนาคม พบว่า เส้นแนวตั้งขึ้นไปชนเส้นแบ่งช่องแนวโน้มราคาที่ 60.00 บาท และสุดท้ายเดิอนเมษายน พบว่าเส้นแนวตั้งขึ้นไปชนเส้นแบ่งช่องแนวโน้มราคาที่ 70 กว่าบาท 

ท่านที่เคยอ่านการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น IVL ในโพสต์ก่อน ๆ อาจจะจำได้ว่า มูลค่าที่แท้จริงของ IVL ที่หาจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐานในงบการเงินถึงไตรมาส 2011Q3 คือ 49 - 61 บาท เมื่อดูในช่องแนวโน้มราคาในภาพข้างบน จะเห็นว่าเกือบตรงกันกับระดับราคาที่เส้นแนวตั้งของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคมตรงขึ้นไปตัดเส้นแบ่งช่องแนวโน้มราคานั่นเอง บังเอิญไหมครับ ผมไม่คิดว่าบังเอิญครับเพราะ เจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว ผมทำวิจัยด้วยตัวเองยังเจอแบบนี้ มีหรือครับที่เจ้าของเงินนอกปริมาณมหาศาลจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนี้ ดังนั้นหากเงินนอกไม่หยุดไหลเข้าเสียก่อน ฝรั่งน่าจะลาก IVL ไปยังระดับดังกล่าวก่อนเทขายเอากำไรกลับบ้านครับ แล้วเรามีทางรู้หรือไม่ว่าเงินนอกจะหยุดไหลเข้าก่อนไปถึงจุดหมายซึ่งเป็นมูลค่าที่แท้จริงดังกล่าวหรือไม่ ตอนนี้ผมยังไม่ทราบครับ แต่คิดว่าไม่น่าเกินความพยายามของเรา จึงได้เริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับการไหลเข้าของเงินนอก ถ้าได้ค้นพบอะไรใหม่จะเอามาแชร์ต่อไปครับ 

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ยังไม่เคยอ่านโพสต์ก่อน ๆ เกี่ยวกับ IVL หาอ่านได้ที่นี่ ครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "