Monday, February 6, 2012

เงินนอกไหลเข้าไทยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินนอกที่ไหลเข้าไทยมีมากถึง 247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังรูปข้างล่าง เฝ้าจับตาให้ดีครับ


===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "