Thursday, February 23, 2012

จริง ๆ แล้ว ต่างชาติกำลังซื้อหรือกำลังขายหุ้น IVL ?

วันนี้ผมได้ความรู้ใหม่จากหน้าเฟซบุ๊คของพี่ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ว่า ถ้าอยากรู้ว่า ต่างชาติถือหุ้นตัวใดผ่านบัญชี Thai NVDR มากน้อยเพียงใด สามารถเก็บข้อมูลได้ที่ http://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do ผมเลยลองหาความรู้เกี่ยวกับ Thai NVDR ดูได้ความว่า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายเรื่องการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ (foreign limit) นักลงทุนต่างประเทศบางส่วน (ไม่ใช่ทั้งหมด) จึงยอมสละสิทธิ์การออกเสียงในการบริหารกิจการ โดยซื้อขายหุ้นผ่านบัญชี Thai NVDR (Non-Voting Depository Receipt) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถือหุ้นให้ ทำให้เข้าออกหุ้นได้สะดวกขึ้น 

ตามปกติการซื้อขายหุ้นของต่างชาติผ่าน NVDR มักแสดงแนวโน้มความสนใจระยะสั้นของนักลงทุนต่างชาติโดยรวม (พวกที่ลงทุนแบบชั่วคราว ไม่ใช่พวกที่ถือยาวหลายปี) เมื่อรู้แหล่งข้อมูลการถือหุ้นผ่าน Thai NVDR แล้ว ผมจึงลงมือเก็บข้อมูลการถือหุ้น IVL ผ่าน Thai NVDR ทันที ข้อมูลในเว็บของตลาดหลักทรัพย์มีย้อนหลังเพียงเดือนกว่า ๆ แต่ก็พอใช้ได้ ครับ นอกจากนี้ผมยังเก็บข้อมูลราคาปิดของหุ้น IVL เอามาไว้เปรียบเทียบด้วย ผลการศึกษาเป็นดังรูปกราฟข้างล่างครับ

2012-02-22 IVL holding by Thai NVDR

จากกราฟพบว่า ในขณะที่ราคาหุ้น IVL เพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2012 เป็นต้นมา ต่างชาติทำการลดการถือหุ้น IVL ผ่าน Thai NVDR ลงเป็นขยัก ๆ แต่โดยรวมคือ ระบายหุ้นออก ความจริงนี้ตรงกันข้ามกับความคิด หรือภาพที่ผมคิดว่าน่าจะเป็น เพราะผมคิดว่า ราคาหุ้น IVL เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากฝรั่งเข้าซื้อหุ้น !!! การศึกษาข้อมูลในวันนี้เผยให้เห็นว่านั่นเป็นภาพลวงตาครับ ถ้าต่างชาติผ่าน NVDR ขาย แล้วใครซื้อเพื่อขับให้ราคาหุ้นเพิ่มอย่างรวดเร็ว ? นอกจาก NVDR แล้วก็คงเป็นที่เหลือนอกนั้น ต่างชาติที่เข้าลงทุนระยะยาว สถาบันในประเทศ หรือรายย่อย แต่ผมไม่มีข้อมูลยืนยันว่ากลุ่มไหนครับ 

เมื่อพิจารณาลักษณะการซื้อขายของต่างชาติผ่าน NVDR ในกราฟอีกทีหนึ่ง ผมมองเห็นรูปแบบการซื้อขายคือ 
ซื้อน้อย, ขายน้อย, ซื้อน้อย, ขายมาก, ซื้อมาก, ขายมาก, ขายมาก ในขณะเดียวกันราคาหุ้น IVL มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงคือ 
เพิ่มน้อย, ลดน้อย, เพิ่มมาก ๆ, ลดมาก

เอ๊ะ หรือว่า จริง ๆ แล้ว NVDR นั่นแหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนราคาหุ้น ด้วยความช่วยเหลือของรายย่อยและสถาบันในประเทศ ? 
ในกราฟสเกลทางซ้าย ราคาหุ้นแบ่งเป็นช่อง ช่องละ 3 บาท  และในกราฟสเกลทางขวา จำนวนหุ้นแบ่งเป็นช่อง ช่องละ 7 ล้านหุ้น เรามาดูแบบละเอียดทีละฉากนะครับ 

NVDR ซื้อหนึ่งช่อง ราคาหุ้นขึ้นครึ่งช่อง, NVDR ขายหนึ่งช่อง ราคาหุ้นขึ้นอีกครึ่งช่อง, NVDR ซื้อหนึ่งช่อง ราคาหุ้นลงครึ่งช่อง, NVDR ขายช่องครึ่ง ราคาหุ้นขึ้นครึ่งช่อง, NVDR ซื้อช่องครึ่ง ราคาหุ้นขึ้นสองช่อง, NVDR ขายช่องครึ่ง ราคาหุ้นขึ้นอีกหนึ่งช่อง, NVDR ขายช่องครึ่ง ราคาหุ้นลงหนึ่งช่อง 

ดูเหมือนว่า เมื่อ NVDR ซื้อหุ้นจนราคาขึ้นมาระยะหนึ่ง จะมีคนมาซื้อต่อ NVDR ก็ขายให้ในขณะที่ราคายังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือขายได้ราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ พอเลิกขาย ราคาหุ้นก็ขึ้นสูงสุดพอดี เป็นแบบนี้เป็นรอบ ๆ ไป

โดยภาพรวมใหญ่แล้ว NVDR ระบายหุ้นออกในขณะที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ แสดงว่าก่อนหน้านี้เขาตุนหุ้น IVL เอาไว้ในพอร์ตมากพอแล้ว คือมากถึงประมาณ 170 ล้านหุ้น พอได้ที่แล้ว ก็ระบายออก ยิ่งขาย ยิ่งได้ราคา (เธอตาสว่างหรือยังจ๊ะ ซาร่าาาา) !?!?

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา "ชำแหละพื้นฐานหุ้น "