Monday, April 29, 2013

วันที่ 29 เม.ย. 2013 ระบบล็อคเป้าด้วย SMA21D ของหุ้น SINGER เริ่มเดินเครื่องรอบใหม่ ตั้งปล่อยออกจากฐานยิงแบบ ATO

     การพักปรับฐานครั้งล่าสุดของหุ้น SINGER เมื่อวัดด้วยเส้น supply line ที่ลากเชื่อมจุดสูงสุดในระหว่างการปรับฐานเป็นเกณฑ์ดังเส้นตรงสีขาวในภาพข้างล่างแล้ว พบว่าบัดนี้ราคาหุ้นสามารถดูดซับความต้องการขายหุ้นออก (supply) ได้หมดแล้ว ทำให้ราคาหุ้นผ่านระดับเส้นดังกล่าวขึ้นไปได้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดอื่น เช่นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน SMA21D ซึ่งเป็นแนวเส้นที่รองรับการไต่ระดับราคาของหุ้นตัวนี้ได้ดีในอดีตพบว่าปัจจุบันราคาหุ้นได้ยืนอยู่เหนือเส้น SMA21D ได้อย่างมั่นคงแล้ว ดังนั้นระบบล็อคเป้าของหุ้น SINGER จึงได้เริ่มเดินเครื่องพร้อมทะยานออกจากฐานยิงได้ในวันที่ 30 เม.ย. 2013 ที่ราคา ATO ภายใต้รหัสภารกิจ SINGER30042013 โดยมี SMA21D เป็นเส้นนำวิถี หลังถูกยิงออกจากฐาน หากระดับบินทำการ ณ สิ้นวันต่ำกว่าระดับ ATO 10% ภารกิจจะถูกยกเลิกโดยทันที และหากระดับบินทำการ ณ สิ้นวันต่ำกว่าเส้นนำวิถีเมื่อใด จรวดลำนี้จะถูกล็อคให้พุ่งชนเป้า ณ ระดับ ATO ของวันทำการถัดไปทันที ดังนั้น จรวด SINGER ที่กำลังจะถูกยิงออกไปจากฐาน จึงเป็นอีกหนึ่งในรายการตรวจแนวรบประจำวันของกองทัพนักลงทุนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ครับ


ล่าสุด ภารกิจ SINGER30042013 เริ่มขึ้นที่ราคา ATO 25.75 บาท

Short URL =  http://bit.ly/ZYCyzR

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"