Friday, April 26, 2013

KAMART ปิดต่ำกว่า เส้นนำวิถี SMA7D จะชนเป้า 26 เม.ย. 2013 ราคา ATO

     จรวด KAMART17042103 ซึ่งถูกปล่อยออกจากฐานเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2013 ที่ราคา ATO 10.60 บาท โดยใช้ SMA7D เป็นเส้นนำวิถี ได้บินต่ำกว่าเส้นนำวิถีแล้วเมื่อสิ้นวันที่ 25 เม.ย. 2013 (มีขึ้นเครื่องหมายปันผล 0.06 บาทในวันนี้) ระบบจึงล็อคให้จรวดชนเป้าเช้าวันที่ 26 เม.ย. 2013 ที่ราคา ATO ทำให้ ภารกิจนี้ไม่ประสบความสำเร็จ สรุปว่า เส้น supply line สีแดงในภาพข้างล่างเป็นเส้นที่ยังใช้บ่งชี้การสิ้นสุดการพักปรับฐานไม่ได้ ดังนั้น KAMART ต้องผ่านเส้น supply line ใหม่สีชมพูให้ได้ก่อนภารกิจใหม่จึงจะเริ่มขึ้นอีกครั้งได้ สำหรับผลความเสียหายจะเอามาแชร์อีกครั้งหนึ่งครับ


Update: จรวด KAMART17042013 ชนเป้าที่ความสูง 9.85 บาท ภารกิจล้มเหลว ขาดทุน 7.08%

Short URL = http://bit.ly/180tcLi

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"