Sunday, April 14, 2013

กราฟหุ้น CK เกิดช่องแนวโน้มขาลงเป็นแนวต้านปัจจุบัน หลังสงกรานต์จะผ่านได้มั๊ย

     ก่อนหยุดยาวสงกรานต์ ราคาหุ้น CK ได้ปรับฐานลงมาเกือบ -49% ของการแรลลี่ครั้งล่าสุด เส้นตรงสีขาวเส้นล่างคือ demand line ที่ลากผ่านจุดต่ำสุดระหว่างการปรับฐาน เป็นแนวอุปสงค์ที่มีผู้เข้ารับเพื่อพยุงราคาหุ้นเอาไว้ ผมลากเส้นขนานกับเส้นตรงนี้ขึ้นไปด้านบนเกิดเป็นช่องแนวโน้มขาลงสีขาวขึ้น ล่าสุดราคาหุ้น CK ปิดลงที่ขอบบนของช่องแนวโน้มขาลง และตรงกันกับเส้น SMA42D พอดี แม้ว่าจะอยู่เหนือเส้น SMA14D เล็กน้อย หลังสงกรานต์ถ้าราคาหุ้นพุ่งผ่านขอบบนของช่องแนวโน้มสีขาวขึ้นไปได้ก็เป็นอันสิ้นสุดการปรับฐาน แต่หากไม่ผ่าน ก็คงต้องมองไปที่บริเวณที่ขอบล่างของช่องแนวโน้มสีขาวจะตัดกับเส้น SMA119D สีแดงครับ
 

Short URL =  http://bit.ly/YD5QZD

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"