Tuesday, April 30, 2013

หน้าจอเรดาร์ของระบบล็อคเป้าหุ้น SIM หลังปล่อยออกจากฐานยิงวันที่สิบเก้าของภารกิจ SIM17042013     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ราคา ATO 3.46 บาท ภายใต้รหัสภารกิจ SIM17042013 เพดานบิน ณ สิ้นวันของขีปนาวุธ SIM ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี (ล่าสุดมีหวาดเสียวเล็กน้อย) ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA7D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ SIM กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA7D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ


Short URL =  http://bit.ly/12fMDcZ 

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"