Monday, April 1, 2013

ระบบล็อคเป้า SMA7D สำหรับหุ้น KAMART

     ในโพสต์นี้ ผมยกตัวอย่างระบบซื้อขายหุ้นแบบล็อคเป้า สำหรับหุ้น KAMART โดยใช้ SMA7D เป็นเส้นนำวิถี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


รอบล่าสุดที่เพิ่งผ่านมา
- หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาหุ้นเด้งจาก SMA7D เส้นสีเหลือง ขึ้นไปอย่างชัดเจน, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- เช้าเปิดตลาด ซื้อได้ที่ 7.90 บาท
- ให้เงินทำงานไปจนกว่าราคาหุ้นจะปิดต่ำกว่า SMA7D
- ราคาหุ้นปิดต่ำกว่า SMA7D เส้นสีเหลือง, กลางคืนสั่งยิงแบบ ATO
- เช้าเปิดตลาดขายได้ที่ 11.40 บาท
- ผลตอบแทนรอบนี้ 11.40/7.90 = 44.30% ถือหุ้นอยู่ 26 วัน


สำหรับรอบใหม่ของ KAMART คงต้องรออีกสักระยะครับ

Short URL =  http://bit.ly/XSjBz1

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"