Tuesday, April 9, 2013

SET ปิดต่ำกว่าเส้น SMA77D ปรับฐานแล้ว -38%     หลังหลุดต่ำกว่าเส้น SMA14D ดัชนี SET ปรับฐานลงอย่างรวดเร็วจนถึงเส้น SMA77D ก่อนจะเด้งขึ้นมาที่เส้น SMA14D อีกครั้ง แล้วตกลงไปจนหลุดเส้น SMA77D ในวันนี้ (9 เม.ย. 2013) ในภาพข้างล่างการเด้งขึ้นลงของดัชนีมีลักษณะคล้ายจะเป็นรูปตัวอักษร "W" เมื่อลากเส้นตรงสีขาวเชื่อมต่อจุดต่ำสุดของการปรับฐานสองครั้งที่ผ่านมา จะเห็นว่า เส้นตรงสีขาวนี้ อยู่ระหว่าง เส้น SMA112D และ SMA154D ทำหน้าที่เป็น เส้น Demand line และหากลากเส้นตรงสีเขียวเชื่อมต่อจุดสูงสุดระหว่างการปรับฐานในรอบปัจจุบันจะได้เส้น Supply line เส้นตรงสีขาวและสีเขียวดังกล่าวกำลังทำหน้าที่เป็นกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนี ซึ่งในขณะนี้ได้ปรับฐานแล้วเกิน -38% ของการวิ่งจาก 1263.05 จุด ไปหา 1601.34 จุด ปริมาณสัดส่วนการปรับฐานสำคัญที่อยู่ต่ำกว่านี้ลงไปได้แก่ การปรับฐาน -49% ที่เป้าหมาย 1436.39 จุด ใกล้กับเส้น SMA112D และการปรับฐาน -62% ที่เป้าหมาย 1392.28 จุด ใกล้กับเส้น SMA154D สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้แก่ สัญญาณ MACD ซึ่งตอนนี้เข้าสู่แดนลบแล้ว และสัญญาณ RSI อยู่ที่ 34.38%  ติดตามต่อไปครับ


Short URL =  http://bit.ly/16MlocJ

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"