Monday, April 1, 2013

ดัชนี SET เริ่มแสดงกายกรรมไต่ลวดไปตามเส้น SMA14D

     หลังจากที่ดัชนี SET ปรับฐานลงไปแตะเส้น SMA77D แล้วเด้งกลับขึ้นมาจนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันหรือ SMA14D ดังในรูปข้างล่าง บัดนี้ดัชนีได้เริ่มแสดงกายกรรมไต่เส้นลวด โดยเดินไปตามเส้น SMA14D ยังไม่ชี้ชัดว่าจะขึ้นต่อไปทำนิวไฮเลยแบบตัว "V" หรือลงไปเยี่ยมเส้น SMA77D อีกสักรอบแบบตัว "W" แต่เส้น SMA14D สีเหลืองซึ่งมีทีท่าจะลงไปตัดเส้น SMA42D สีฟ้าที่อยู่ต่ำลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตอนนี้เริ่มออกข้างในแนวนอนและอาจแค่เฉียดหรือแตะเส้น SMA42D โดยไม่ตัดลงครับ


Short URL =  http://bit.ly/10o8Fec

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"