Tuesday, April 9, 2013

CK เริ่มไต่บนเส้นลวด SMA77D (ปรับฐานแล้ว -38%) จะตกลงไปถึง SMA91D และ SMA119D มั๊ย?


     หลังหลุดออกจากเป้าล็อค เส้น SMA14D ราคาหุ้น CK ลงมาแสดงกายกรรมไต่ลวดที่เส้น SMA42D ตกจาก เส้นนั้นแล้ว ตอนนี้เริ่มมาไต่ลวดที่เส้น SMA77D ในขณะนี้ปรับฐานแล้วเกิน -38% ของการวิ่งจาก 10.00 ไปหาจุดสูงสุด 29.50 ปริมาณสัดส่วนการปรับฐานสำคัญที่อยู่ต่ำกว่านี้ลงไปได้แก่ การปรับฐาน -49% ที่เป้าหมาย 20.02 บาท ใกล้กับเส้น SMA91D และการปรับฐาน -62% ที่เป้าหมาย 17.45 บาท ใกล้กับเส้น SMA119D สัญญาณ MACD ตอนนี้เข้าสู่แดนลบแล้ว และสัญญาณ RSI อยู่ที่ 22.71%  ติดตามต่อไปครับ


สิ้นวันที่ 9 เม.ย. 2013 ราคาหุ้น CK ปิดที่ 20.80 บาท หลุดเส้น SMA77D แล้ว (อาจแกว่งขึ้นลงรอบ ๆ เส้นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง หรืออาจหลุดแล้วหลุดเลย)

Short URL =  http://bit.ly/ZevWh6

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"