Wednesday, April 3, 2013

THCOM ตกจากเส้น SMA14D เจ็บคราวนี้จะลึกถึง SMA77D หรือไม่ อย่ากระพริบตา


     หลังหลุดเส้น SMA14D แบบฟื้นกลับได้ภายในวัน ต่อด้วยขึ้นไปทำนิวไฮ ในที่สุดราคาหุ้น THCOM ก็ฝืนชะตาฟ้าลิขิตไปไม่ไหว ตกจากเส้น SMA14D อีกครั้ง คราวนี้ ตกจริง เจ็บจริง ในภาพข้างล่างจะเห็นเส้นที่อยู่ต่ำลงไปได้แก่ SMA42D ที่ 29.20 บาท และ SMA77D ที่ 26.86 บาท รออยู่ไม่ไกลนัก การพักปรับฐานครั้งก่อน ๆ ต่างก็ลงไปถึงเส้น SMA77D เป็นอย่างน้อย คราวนี้จะไปถึงหรือไม่ ติดตามต่อไปครับ


Short URL =  http://bit.ly/XdNkFb

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"