Tuesday, April 30, 2013

หน้าจอเรดาร์ของระบบล็อคเป้าดัชนี SET หลังปล่อยออกจากฐานยิงวันที่เก้าของภารกิจ SET22042013


     หลังผ่านแนว supply line ได้และถูกปล่อยออกจากฐานยิงที่ระดับ ATO 1558.50 จุด ภายใต้รหัสภารกิจ SET22042013 เพดานบินระหว่างวันของขีปนาวุธ SET ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นนำวิถี ภาพข้างล่างเป็นหน้าจอเรดาร์ที่ใช้ติดตามจรวดลูกนี้ ซึ่งจะวิ่งไปเรื่อย ๆ เหนือเส้นนำวิถี SMA14D ขีปนาวุธจะวิ่งชนเป้าต่อเมื่อเพดานบินสิ้นวันต่ำลงกว่าเส้นนำวิถีเท่านั้น หากยังบินเหนือเส้นนำวิถีได้ก็ปล่อยให้มันเก็บสะสมระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ ขอเชิญชวนเพื่อนนักลงทุนมาติดตามจอเรดาร์ของขีปนาวุธ SET กันครับ หากวันไหนปิดต่ำกว่า SMA14D อย่าลืมช่วยเตือนกันและกันด้วยครับ


Short URL =  http://bit.ly/18i8Haj

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"