Wednesday, April 17, 2013

ปริมาณเงินลงทุนสะสมของต่างชาติ การขายใกล้จบลงหรือยัง ?

     หลังหยุดยาวสงกรานต์ ดัชนีไม่สามารถผ่านแนวต้านคือเส้น SMA42D ขึ้นไปได้ ทำให้โอกาสที่ดัชนีจะปรับลงต่อไปมีเพิ่มขึ้น ในภาพข้างล่างผมวาดปริมาณเงินลงทุนสะสมของนักลงทุนต่างชาติใน SET  เส้นสีน้ำเงิน เปรียบเทียบกับระดับปิดสิ้นวันของดัชนี เส้นสีแดง ช่องแนวโน้มสีชมพูและสีเขียวเป็นแนวโน้มของเส้นกราฟสีน้ำเงิน การขายของต่างชาติใกล้จบลงหรือยัง ลองใคร่ครวญดูนะครับ


Short URL =  http://bit.ly/11gLOSp

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"