Wednesday, April 10, 2013

SET มีโอกาสมากแค่ไหนที่จะปรับฐาน -62% ไปที่ประมาณ 1400 จุด ?

     เนื่องด้วย SET ได้ปรับฐานลงมาแล้ว ประมาณ -38% ของการวิ่งจาก 1263.05 จุด ไป 1601.34 จุด ในอดีตที่ผ่านมา การปรับฐานลึกลงไปถึงระดับ -62% ของดัชนีและหุ้นต่าง ๆ เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สำหรับการปรับฐานครั้งนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่ SET จะลงไป -62% หรือไปที่ประมาณ 1400 จุด ? เพื่อตอบคำถามนี้ ผมวาดกราฟรายวันของดัชนี SET จากปี 1993 - ปัจจุบัน ออกมาดังภาพข้างล่าง ในภาพด้านขวามือ ผมวาดช่องแนวโน้มขาขึ้นของดัชนีภายหลังวิกฤติซับไพรม์ด้วยกรอบเส้นตรงสีเขียวที่มีขอบล่างอยู่ที่จุดต่ำสุดในวิกฤติน้ำท่วมปี 2011 และขอบบนอยู่ที่จุดสูงสุด 1601.34 จุด นอกจากนี้ผมใช้เส้นตรงสีแดงผ่าครึ่งช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียว จากภาพจะเห็นว่า เส้นตรงสีแดงตัดกับระดับดัชนีประมาณ 1400 จุดในบริเวณที่ดัชนี้กำลังมุ่งหน้าลงไปพอดี หากดัชนีปรับลงไปถึง 1400 จุดจริงก็จะเป็นการปรับลงมาเพียงครึ่งหนึ่งของช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียวเท่านั้น มองจากมุมนี้ การที่ SET จะลงไปถึงระดับประมาณ 1400 จุดนั้น ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับShort URL =  http://bit.ly/10Gdi4K

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"