Thursday, April 25, 2013

เมืองหน้าด่านที่ SET ต้องตีให้แตกก่อน "ลอยลำ" ได้แก่ 1569.32 และ 1601.34


เมืองหน้าด่านที่ SET ต้องตีให้แตกก่อน "ลอยลำ" ได้แก่ 1569.32 และ 1601.34 (เส้นขาวในภาพข้างล่าง ) วันนี้ 25 เม.ย. 2013 เมืองแรกจะแตกหรือไม่ จับตาให้ดีครับShort URL = http://bit.ly/ZJSud5

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"