Tuesday, April 30, 2013

ต่างชาติใกล้จะโยกเงินออกจากบอนด์มาลงหุ้นหรือยัง ?

     ผมฟัง ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ พูดใน Hard Topic ว่า ในรอบ 1 ปี สามเดือนที่ผ่านมา เงินทุนต่างชาติที่เข้ามาในไทย ไปอยู่ในตราสารหนี้จนถึงระดับเกือบครึ่งหนึ่งของสำรองเงินตราต่างประเทศ เป็นการทำอะบิทราจเงินบาทที่ตรงกันข้ามกับที่เกิดขึ้นก่อนวิกฤติต้มยำกุ้ง คือตอนต้มยำกุ้งคนไทยกู้เงินฝรั่งดอกต่ำ มาฝากกินดอกที่สูงกว่า แต่ตอนนี้ฝรั่งเอาเงินมาเองหนีดอกต่ำมาฝากกินดอกที่สูงกว่า เงินก้อนนี้มีมากกว่าเงินที่อยู่ในตลาดหุ้นถึง 20 เท่า ซึ่งอันตรายมากถ้าฝรั่งพร้อมใจกันขนเงินกลับ เพราะสำรองเงินต่างประเทศจะหายไปทันทีครึ่งหนึ่ง ถ้ามีมาตรการออกมาแก้ไขปัญหานี้ เงินบางส่วนคงได้เปลี่ยนไปอยู่ในตลาดหุ้นมากขึ้น ภาพข้างล่างจะเห็นว่า เงินต่างชาติที่อยู่ในหุ้นไทยเคลื่อนไหวตามช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียว ก่อนฝรั่งจะขนเงินเข้าตลาดหุ้นเขาจะขายออกจนเส้นสีน้ำเงินลงมาใกล้ขอบล่างของช่องแนวโน้มเสียก่อน ในภาพจะเห็นว่า ใกล้มากแล้วนะครับ


Short URL = http://bit.ly/13Iwfo3

==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"