Wednesday, April 17, 2013

ดัชนี SET ชน supply line ที่ประมาณ 1540 จุด แล้วย่อตัวปิดต่ำกว่าเส้น SMA14D ความหวังการปรับฐานรูปตัว W ลดลง

     หลังหยุดยาวสงกรานต์ ดัชนี SET พยายามฝ่าด่านเส้น Supply line สีขาวบนสุด ซึ่งตรงกับเส้น SMA42D สีฟ้า ที่ประมาณ 1540 จุด แต่ทำได้เพียงการขึ้นไปแตะเล็กน้อยแล้วปรับตัวลงมาปิดสิ้นวันต่ำกว่าเส้น SMA14D สีเหลือง ทำให้โอกาสปรับฐานในรูปตัว "W" เริ่มลดน้อยลง การปรับฐานของดัชนีจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อสามารถปิดเหนือเส้น supply line สีขาวขึ้นไปได้เท่านั้น จากจุดนี้ ลงไปข้างล่างมองเห็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เส้น SMA77D สีชมพู เส้น SMA119D สีแสด และเส้น SMA147D สีแดง ค่าปัจจุบันของเส้นเหล่านี้ดูได้จากภาพข้างล่างครับ


Short URL =  http://bit.ly/ZqSKgP

==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]

ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"